U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

THEMA: VERHALEN

Thema: Verhalen. Met en door verhalen leren, verbeteren en verantwoorden.

Verhalen vormen de kern van ons bestaan. We leven met en van verhalen; verhalen vertellen is de manier waarop we onze ervaringen delen, begrijpen en verwerken. In zorg, onderwijs en welzijn worden volop verhalen verteld. Professionals en vrijwilligers in zorg- en hulp, sociaal werk en onderwijs willen het goede doen. Tegelijk weten zij als geen ander dat ‘het goede’ heel persoonlijk is, en dat je in de praktijk moet kijken om te zien wat kwaliteit is, wat die ene ander nodig heeft. Op zoek dus naar het verhaal van die ander; én naar je eigen verhaal. Narratief werken helpt zo mee aan het realiseren, organiseren en verantwoorden van goede zorg doordat je met verhalen aan anderen inzicht kan geven in je werk.

Verhalen kunnen bovendien stem geven aan hen die anders niet gehoord worden, aan kwetsbaren in onze samenleving en daardoor bijdragen aan een veelzijdig maatschappelijk debat.
Maar wat als de verhalen, losgezongen van de werkelijkheid, worden ingezet om het maatschappelijke debat een bepaalde richting op te duwen? Wat doe je als verhalen ons juist klein en angstig maken?

Wat kun je verwachten?

Op het Presentiefestival laten we zien hoe onontkoombaar verhalen zijn voor zorg, hoe helpend verhalen zijn én welk gevaar verhalen kunnen vormen. Het wordt een dag vol inspiratie met veel nieuwe werkvormen om narratief werk in te zetten in je eigen praktijk. En natuurlijk kun je genieten van veel mooie verhalen:

 • Presentatie door Andries Baart over de gouden randen en donkere kanten van verhalen.
 • Narratief-relationeel verantwoorden: hoe kunnen verhalen gebruikt worden om de zorg te verantwoorden?
 • Hoe kunnen we de verhalen van bewoners, cliënten naar voren halen en werkelijk serieus nemen?
 • Welke gevaar, welke bedreiging kunnen verhalen vormen?
 • Hoe verschilt de taal, het verhaal van cliënten, van professionals, van beleidsmakers?
 • Wat verstaan we eigenlijk onder ‘narratief werk’?
 • Professionals, leidinggevenden en bestuurders vertellen over het belang en de impact van presentie en relationeel werken in hun werk.
 • Behandelingsperspectieven bij (kiemen van) geweld in de jeugdzorg.
 • Preventie op jeugdcriminaliteit vanuit de presentiebenadering.

Daarnaast zijn er interactieve workshops en activiteiten:

 • Trechteren: Ontdek de essentie van je werk.
 • Kaartspel: Verrijk je verhalen en deel ze met anderen.
 • Creatieve Workshops: Van poëzie tot dans, ontdek nieuwe manieren om presentie en relationeel werken te ervaren.
 • Ludieke cursus: Leer beleidstaal omzetten in relationele taal.
 • Biografisch werk: Werk met je eigen levensverhaal en leer omgaan met emoties en overtuigingen.
 • De-escalatie: Interactieve workshop over conflictbeheersing.
 • Regels en sancties: Zoek samen naar manieren om hiermee om te gaan.

Voor wie is het Presentiefestival?

Professionals in zorg, welzijn, onderwijs, leidinggevenden, bestuurders, wetenschappers, beleidsmakers, zorgethici. Iedereen die werkt met mensen, iedereen die geïnteresseerd is in presentie en in relationeel werken: welkom op het Presentiefestival!

Accreditatie:

 • V&VN - 5 punten
 • Registerplein - 6 punten
 • BPSW - 6 punten
 • SKJ - aangevraagd
 • SKGV - aangevraagd